Hệ thống điện thoại

Bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến như VoIP, chất lượng cao, thiết bị cầm tay bền, thân thiện với người sử dụng, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng một hệ thống quản lý và sử dụng hiệu quả, đơn giản.

Odyssey đánh giá cao việc tiếp cận thị trường phần cứng hàng đầu chỉ là một phần của giải pháp. Hiểu được nhu cầu, các vấn đề và cơ hội kinh doanh của bạn là điều tối quan trọng để chúng ta cấu hình hệ thống điện thoại của bạn và tận dụng tốt nhất các tính năng hiện có. Mục đích của chúng tôi là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nhu cầu về viễn thông của bạn và cung cấp một dịch vụ cho phép bạn kinh doanh.

Mitel là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ truyền thông và hợp tác kinh doanh toàn cầu. Kiến trúc Mitel Freedom cung cấp sự linh hoạt và tính đơn giản của các tổ chức cần hỗ trợ ngày nay là môi trường làm việc năng động.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về công nghệ truyền thông thoại, LG đã học được các tính năng thoại phức tạp nên được thực hiện như thế nào và hiểu rõ hơn về các tính năng được sử dụng hiệu quả nhất.